Aktuality rss

icon INFO 22. a 25.3. odpovědět
Zítra 22.3. lekce jogy v Bašce z důvodu Velikonočního jarmarku ve škole odpadají. V pátek 25.3. , v den státního svátku se lekce jogy v Prestige koná. 3
icon SAHASRÁRA ČAKRA odpovědět
Korunní 7.čakra

Je lokalizována na temeni hlavy.
Řídí: neohraničenost, spojení
Stínové emoce: žal
Barva: bílá, fialková, zlatá
Symbol: lotos s tisícem okvětních plátků
Element: žádný

Je obecně považována za centrum čistého vědomí.Napojena je na hypofýzu, která svými hormony komunikuje s celým zbytkem endokrinního systému a je spojena s centrálním nervovým systémem.Toto centrum je spojeno s vnitřní moudrostí, naším napojením na vyšší moc, na Universum a na naše vnitřní JÁ.
Zavřete oči a představujte si kolem sebe ochranný štít, bílé nebo fialkové světlo. Vizuálně se přeneste do tohoto prostoru.

"Jděte do nitra a naslouchejte svému vnitřnímu hlasu.Každá otázka má odpověď.Vaše duše je plná moudrosti a cestu zná."
Jogi Bhadžan( 1929-2004)

"Stáváte se tím, na co myslíte."
Mahátma Gándhí (1869-1948)

V příštím týdnu v bílé barvě, také fialkové nebo zlaté :-)NAMASTÉ.
Lili
Prosím v úterý 22.3. v Bašce joga z důvodu školního jarmarku odpadá( vynahradíme si následující úterý). V pátek 25.3. je státní svátek, ale lekce v 17 h v Prestige se konat bude. 3
icon ADŽŇA ČAKRA odpovědět
ADŽŇA- 6.čakra , třetí oko

symbol - lotos s 96 (2 x 48) okvětními lístky
smyslová funkce - všechny smysly a nadsmyslové vnímání
části těla - obličej, oči,čelo, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém
žláza - podvěsek mozkový (hypofýza)
barva-indigová, fialová, tmavě modrá
řídí-intuici
stínové emoce-zmatek, deprese
Kameny-lapis lazuli, safír,sodalit
umístění - prst nad kořenem nosu, ve středu mezi obočím, otevírá se dopředu, místo "Třetího oka", které je namířeno do nitra například při meditaci. 3

Tělesně je tato čakra spojena s podvěskem mozkovým, který produkuje hormon serotonin,ovlivňující nejvíce naši náladu( lidé trpící depresemi mají nízkou hladinu serotoninu).
Práce s tímto energetickým centrem otevírá naše vnitřní vidění, naši intuici.
Je-li toto centrum blokováno, ničemu nevěříte, postrádáte spojení s vyšším celkem.Máte sklon žít pro hmotné věci, pro peníze, bez uvědomění a bez sdílení.Vnímáte jen to, co můžete postihnout smysly, nejdete hlouběji.

"Své živobytí vytváříme z toho, co dostáváme, ale život tvoříme tím, co dáváme."
Winston Churchill (1874-1965)

Celý další týden budeme harmonizovat své "Třetí oko" za pomoci tmavé modři či temně fialové barvy . NAMASTÉ.Lili. 3
icon VIŠUDDHA ČAKRA odpovědět
VIŠUDDHA-5.hrdelní čakra

Je centrem lidských vyjadřovacích schopností, komunikace.(hrdelní pleteň,štítná žláza)
Řídí:pravdu
Barva:světle modrá
Symbol:Lotos se šestnácti okvětními lístky
Element: éter (jemná nebeská energie)
Smysl: sluch
Kameny: tyrkys, chalcedon

Pátá čakra vytváří důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním a vyjadřujeme přes ni vše, co v nás žije – smích, pláč, pocity radosti i lásky, stejně jako vzteku, strachu či úmysly, přání a myšlenky.
Zde však můžeme vyjádřit pouze to, co v sobě máme.
Ze smyslů přísluší páté čakře sluch – nasloucháme zjevným i skrytým hlasům stvoření. Vnímáme naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci.Je čakrou hudebníků, básníků, umělců,lidí tvůrčích,schopných silně a zřetelně vnímat estetiku světa a zobrazovat ji ve svých dílech.Každý,kdo výrazně vnímá jemné zážitky, krásu přírody, má toto centrum rozvinuto.
V páté čakře můžeme nalézt svůj individuální výraz dokonalosti na všech úrovních.
Celé toto energetické centrum má vztah k pravdě, týká se naslouchání vnitřního hlasu, objevování skutečného já, zabývá se mocí slov, jazykem, vědomostmi a schopností efektivní komunikace.Umožňuje nám poctivě se zabývat tím, co říkáme.Při blokaci této čakry budeme vnímat zhoršenou schopnost se vyjadřovat a pojmenovávat,budeme mít pocity studu, nejistoty a budeme mít obavy z názoru a soudu druhých lidí.
Nikdy nepoužívejme věty typu:"Na to jsem příliš stará(ý)."Namísto toho ať je vaší mantrou:"Jsem moudrá(ý), schopná(ý) a mohu dělat cokoliv."

"NEPŘESTÁVÁME SI HRÁT, PROTOŽE STÁRNEME.STÁRNEME PROTO, ŽE SI PŘESTÁVÁME HRÁT.NEJVÍCE ZTRACENÝ JE TEN DEN,KDY JSME SE NEZASMÁLI."
George Bernard Shaw (1856-1950)

Celý příští týden jogujeme v nebeské modři 3 NAMASTÉ.Lili.
icon ANAHATÉ ČAKRA odpovědět
4. čakra-srdeční

Nachází se v oblasti hrudní kosti.
Řídí: lásku, soucit
Stínové emoce: strach, odmítání
Barva: zelená, růžová
Symbol: lotos s 12- ti okvětními lístky
Element: vzduch
Kameny: smaragd, jadeit, růženín
Spojení se živlem: procházky v přírodě na čerstvém vzduchu

Je to místo, kde se z "Já" stává "My".Celá ta práce, kterou jsme na sobě vykonali v prvních třech čakrách, se zde transformuje ve sdílení, ve společnou činnost, v pospolitost.Tento energetický bod se vztahuje k lásce, soucitu, osobnímu růstu a schopnosti nesobecky milovat. Toto centrum neřídí sexualitu, ale naše pracovní vztahy, rodinné, vztahy s dětmi, s přírodou, s čímkoliv.Pokud jím proudí naše energie, srdce se otevírá a umožňuje vstoupit skutečné lásce. Je-li zde nerovnováha, blokáda, nejsme schopni milovat.Prostřednictvím jogy můžeme pomoci obnovit proudění energie a nastolit zde rovnováhu.A pokud do něčeho vložíme srdce, možné je potom cokoliv.
ABYSTE SRDCE OTEVŘELI lásce,musíte si odpustit své chyby, svou minulost a posuzování sebe.Potom je třeba odpustit druhým.Naučte se druhé oceňovat, namísto toho , abyste poukazovali na jejich chyby, nešetřete chválou za to, čeho dosáhli.Vytváříme si svou vlastní realitu:všechno začíná našimi myšlenkami, očekáváními a reakcemi. Čím více dobra přejeme druhým, tím více se ho k nám vrací zpátky.

"Vaším úkolem není hledat lásku, ale pouze hledat a nacházet všechny vnitřní překážky, které Vám brání milovat."
Rúmí ( 1207-1273)

Příští týden se na Vás těším v zelenkavé nebo růžové barvě pro harmonii 4.čakry 3 Namasté.Lili.
icon MANIPURA ČAKRA odpovědět
MANIPÚRA-3.čakra, pupeční

Řídí: odvahu, sebedůvěru, sílu vůle, energii potřebnou k akci a jejímu dokončení
Barva: žlutá
Stínovové emoce: vztek, chamtivost a závist
Symbol:Lotos s deseti okvětními plátky
Element: oheň
Orgány:zažívací systém, játra, žlučník,slezina,slinivka

"Ztratím-li důvěru v sebe, je proti mně celý vesmír."
Ralph Waldo Emerson
(1803-1882)

Rezonuje se žlutou jako slunce. Změna a pohyb spjaté s touto čakrou vedou k proměně vlastního já v mocné a sebevědomé. Tato moc ovšem nijak nesouvisí s agresí ani ovládáním. Uznává rozdíly, ale překonává nesnáze polarity spojené s druhou, sakrální čakrou a dosahuje nové rovnováhy. Zdokonalení této čakry napomáhá překonat rozdíly a dosáhnout celistvosti. Tato lze docílit na osobní úrovni, kdy nenecháme srdce napospas hlavě a nedovolíme levé, logické polovině mozku, aby utěsňovala naši tvůrčí a intiutivní pravou hemisféru. Na společenské rovině se čakra solárního plexu váže k našim svazkům s druhými, avšak je oproštěna od závislosti první, kořenové čakry na „kmeni“ i od důrazu sakrální čakry na důvěrné vztahy. Souvisí se schopností stát se individuem, být jedinečný, a zároveň přitom oslavovat přetrvávající spojitost s veškerým lidstvem.
Zatímco první dvě čakry se týkaly vztahů navenek – první, kořenová čakra souvisí se skupinovou mentalitou a druhá, sakrální čakra s osobními vztahy, třetí, tedy čakra solárního plexu je více zaměřena dovnitř, k našim vztahům se sebou samými.Jsme-li vystresovaní nebo nervozní, cítíme to v žaludku.Tam také cítíme svou intuici.Čakra ovlivňuje naše sebevědomí, moc,sílu vůle, z ní vychází onen pocit "Ano, mohu,dokážu to!"
Člověk, který je v této oblasti dobře zakotven,dokáže všechno a navíc k tomu umí inspirovat i druhé 3
Daří-li se někomu,radujte se z toho.Čím více vás jejich úspěch bude těšit,tím snáze přijde stejný úspěch i k vám.Protože to, že jiným závidíme nás ničí ze všeho nejvíc 7
Celý nadcházející týden harmonizujeme 3.čakru za podpory žluté barvy.
NAMASTÉ LILI.
icon SVADIŠTÁNA ČAKRA odpovědět
2. Sakrální čakra SVADIŠTÁNA

Název: Swadhisthana (Svadištána); sakrální čakra
Umístění: Zadní aspekt leží u dolního konce páteře, přední aspekt nad ohanbím (centrum kříže), spojuje bederní oblast s kostrčí a pánevním dnem.
Odpovídá reprodukčním orgánům, ledvinám a nadledvinkám

Barva: oranžová
Vůně: ylang-ylang, santal
Symbol: Lotos se šesti okvětními lístky
Element: voda
Řídí kreativitu
Stínové emoce: sexuální problémy, stydlivost, pocity viny a žárlivost

Swadhisthana (Svadištána); sakrální čakra. Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru.

" Byli jsme stvořeni k tvořivosti a nikoliv jen ke konzumaci a tu tvořivost v sobě máme, ať pečeme koláče, vyprávíme příběh, aranžujeme květiny nebo vidíme nejrůznější tvary v oblacích.. pokud vše děláme s představivostí, jsou naše životy bohatší a barevnější."

Celý příští týden budeme harmonizovat a čistit 2.čakru za podpory oranžové barvy.. Už teď se moc těším 3
NAMASTÉ LILI.
icon MÚLÁDHÁRA ČAKRA odpovědět
1.čakra MÚLÁDHÁRA

První čakra ústí směrem k Zemi na kostrči/hrázi a otevírá se směrem dolů.
Barva: ohnivě červená (barva energie a aktivity, vnitřního jádra planety)
Element: země
Smyslová funkce: čich
Symbol: lotos se čtyřmi okvětními lístky
Princip: tělesná vůle být

Úkol a funkce Múládháry
První čakra nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na
tělesně pozemskou rovinu. Touto čakrou také proudí energie
Země do celého našeho systému energií.
Do působnosti této čakry patří všechny základní individuální požadavky
života k přežití na této planetě.
Darem této čakry je pozitivní přístup k životu na Zemi, fyzické existenci
a učení se od sil Země. Proto je první čakra přiřazena elementu Země.
Dává nám sílu prosazovat se a vytrvat, díky ní budujeme svou existenci,
materiální zabezpečení a zachováváme vlastní druh. Působí na sexualitu
jakožto tělesnou funkci a prostředek k plození dětí.
První čakra tvoří důležitý základ a skrze ni jsme schopni se napojit na
nevyčerpatelný zdroj sil energie kundaliní.
Začínají zde také tři hlavní kanály energie - Sušumna, Ida a Pingala. Tato
čakra je tedy centrem našeho oběhového systému energií.
Múládhára je také místo, kde sídlí naše podvědomí. První čakra by měla
být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní
stabilitu.
Z této oblasti pocházejí všechny naše návyky a závislosti, a tak potřebujeme k vyčištění pracovat hlavně s nohama, protože musíme být pevně zakotveni v základech.Vyčistíme-li energetické blokády, začne vzrůstat naše sebedůvěra, začneme se přijímat a milovat právě takoví, jací jsme.A potom pochopíme, že všechno je takové, jaké to je-a že je to v každém okamžiku dokonalé.

Celý příští týden jogujeme pro harmonizaci 1.čakry za podpory červené barvy... Namasté Lili.
icon BAŠKA 2.a 9. února odpovědět
V úterý v základní škole v Bašce probíhá zápis prvňáčků a prostor tělocvičny nebude k dispozici, proto lekce odpadá. Vše si vynahradíme 9.února, kdy začínáme cvičit jogu na jednotlivé čakry.První čakrou je Muladhara, kořenová čakra, které přísluší červená barva. Pojďme tedy její správnou funkci podpořit třeba červeným tričkem, náramkem nebo něčím jiným v této barvě 3 .. a začínáme už i v pondělí 8.2. v 17h ve Staříči.
Těším se na tu nádhernou červenou energii, která podpoří naše spojení s matkou ZEMÍ.Lili.
icon ZRUŠENÁ LEKCE odpovědět
Dnes bohužel ruším lekci jogy ve Staříči z důvodu opravy podlahy v tělocvičně.
Příští pondělí 1.února mne bude zaskakovat Martina, uvidíme se za 14 dní, budu se na všechny moc těšit 1
Děkuji za pochopení a přeji krásné pondělí.
Linda.
icon JOGA U MOŘE odpovědět
JOGA U MOŘE-Makarská Riviera-GRADAC

Termín: 3.-10.9.2016
Cena : 8 800 Kč + 2 590 Kč autobus tam a zpět.
V ceně je zahrnuto ubytování ve dvou nebo třílůžkových pokojích s krásným výhledem na moře, polopenze formou švédských stolů, 2x denně joga, relaxace, meditace.

Hotel Lukas se nachází v klidné části města, vzdálen 4 minuty pěšky od moře, nabízí domácí kuchyni, bazén, čisté příjemné pokoje. Je ideálním místem pro praxi jogy a pro odpočinek od starostí běžného života.
Doprava je možná individuálně autem.

Záloha za pobyt činí 1000 Kč a je splatná do konce února.
Číslo účtu pro platbu: 151398159/0300, v.s.392016, do poznámky prosím uveďte své jméno, popřípadě s kým chcete být na pokoji.

Přeji krásné zimní dny. Linda.
icon Jogavíkend-Hotel Duo odpovědět
POZVÁNKA NA JOGOVĚ-RELAXAČNÍ POBYT V HOTELU DUO

Termín: 24.-26.6.2016
Stravování: Polopenze(začínáme v pátek večeří, končíme v neděli snídaní)
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje nebo apartmány v budově Hotel Duo Lux
Cena: 2650 Kč/os
Nástup: v pátek od 15-ti hodin
Odjezd: v neděli do 11-ti hodin je třeba opustit pokoje

Cena pobytu obsahuje:
-2x ubytování v pokojích Lux
-2x polopenze
-2x hathajoga s meditací
-1x poweryoga s relaxací
-1x čchi-kung
-vstup do saunového světa dle provozní doby
-využití vnitřního vyhřívaného bazénu, i venkovního Emotikona smile
-Kneippův masážní chodník
-1x 30-ti minutová přístrojová procedura
-15% slevy na wellness procedury
-neomezený vstup do fitness centra
-zdarma parkování u hotelu
-zdarma wi-fi
-pitný režim v době cvičení
-za příznivého počasí jogujeme v přírodě 1

Cena je kalkulována na jednu osobu včetně DPH a obsahuje veškeré poplatky.

Snídaně je formou švédských stolů, večeře formou bufetu-předkrm, polévka,hlavní chod, salátový bar.

Storno podmínky:Dle všeobecných storno podmínek hotelu Duo platných v době konání pobytu.

Platební podmínky: Záloha ve výši 500 Kč je splatná do 20.2.2016
Číslo účtu pro platbu: 151398159/0300, VS 2462016, do poznámky prosím Vaše jméno, popř. s kým jste na pokoji.

Děkuji a těším se na Vás, NAMASTÉ.Linda.
Mobil:604 219 524, michnnova.linda@seznam.cz, www.liliyoga.cz
www.hotel-duo.cz, Horní Bečva
icon Srí Lanka s jogou odpovědět
Ráda bych Vás upozornila, že máme poslední 2 volná místa na exotický zájezd s jogou na Srí Lanku 1 .Itinerář zájezdu je popsán podrobně níže.Prosím možné zájemce,aby mne kontaktovali.
icon CESTA K SEBELÁSCE odpovědět
Workshop " Cesta k sebelásce".

Změny našich životních postojů poznáme podle lehkosti nebo tíhy našeho myšlení.Platí, že každá špatná nálada, negativní myšlenky vždy s sebou nesou postoj"Já nejsem v pořádku", tedy nepřijímám sebe sama.Proto,ať už si myslíme, že nemáme rádi druhé, nebo druzí nemají rádi nás, stále to znamená, že jsme odtrženi od lásky k sobě, chybí nám sebeláska.

Pojďme tedy společně nalézt cestu k sobě a naučit se mít rád sebe takového, jaký jsem, přijmout se s láskou.Přijďte se naučit uzdravit Vaše myšlenky, postoje a vztahy-najít rovnováhu a cestu ke svému srdci na
přednášku Etikoterapie s Ivetou-test, sebeláska,vesmírné zákony...a
na lekci Hathajogy a meditaci "Usmívající se tělo" se mnou. 3

Workshop se uskuteční v sobotu 5.března ve 14-17h v Regeneračním
centru Rozmarýna, cena 300 Kč. Vezměte s sebou pohodlné oblečení, dobrou náladu, malé občerstvení bude zajištěno.

Zájemci, prosím kontaktujte mne na: 604 219 524
michnnova.linda@seznam.cz, www.liliyoga.cz

Číslo účtu pro platbu předem:151398159/0300, V.S.532016, do poznámky prosím napište" Workshop Cesta k sebelásce a své jméno.
icon AcroYoga workshop 2 odpovědět
Pro velký zájem jsme pro Vás připravili workshop AcroYogy 2 v termínu 13.února, opět v 9-12h ve FM. Podle počtu zájemnců budou upřesněny prostory konání.Cena zůstává stejná 300Kč/os.

Neváhejte kontaktovat mne nebo Evu na : 604 219 524, 606 742 174,
michnnova.linda@seznam.cz
eva@jogasevou.cz

Udělejte radost sobě nebo svým blízkým na sv. Valentýna 3 10 a přijďte si vyzkoušet něco nového a užít si spoustu legrace 1

Strana:  1 ... « předchozí  3 4 5 6 7 8 9 10 11   další »