Kategorie: Blog

Přání a touhy v roce 2015

Přání a touhy v roce 2015

Touhy a přání v roce 2015

Neexistuje touha, kterou by někdo měl z jiného důvodu než z přesvědčení, že se bude cítit lépe, když jejího předmětu dosáhne.Ať už je to hmotná věc,fyzický stav bytí, vztah či okolnost, v jádru každé touhy je touha cítit se dobře....úspěch není poměřován penězi, kritériem úspěchu je jednoznačně míra radosti, kterou cítíte.
Pokud cítíme lásku a úctu k sobě i druhým, v našich emocích se láska projeví,také radost nebo pocit uznání a my se potom cítíme velice dobře.

V nadcházejícím roce 2015 Vám proto přeji splněné touhy a přání, každý den ať pociťujete radost a štěstí, lásku ve svém srdci i kolem sebe, pevné zdraví a každá skvělá myšlenka nechť se změní v realitu. 

Šťastný rok 2015 Vám upřímně a s láskou přeje Lili.
 

print Formát pro tisk